برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره 02144547176 تماس بگیرید
صفحه نخست >> ابعاد و قیمت مخزن پلی اتیلن / مخزن پلاستیکی / مخزن آب / منبع آب

ابعاد و قیمت مخزن پلی اتیلن / مخزن پلاستیکی / مخزن آب / منبع آب

لیست ابعاد و قیمت مخازن پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک به همراه وان های پلاستیکی این دو شرکت در این صفحه قابل مشاهده است.

قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن افقی، عمودی، مکعبی، کتابی (آسان رو)، زیرپله ای، بیضی، قیفی، وان پلاستیکی شرکت های پلاستونیک و طبرستان

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
 2،360،000
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
2،291،000
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
3،420،000
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
3،080،000
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
3،48،000
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
6،000،000
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
7،030،000
مخزن پلی اتیلن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
70
6،340،000
مخزن پلی اتیلن 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
7،440،000
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
6،510،000
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
7،850،000
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
7،540،000
مخزن پلی اتیلن 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
8،502،000
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 8،390،000
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 9،470،000
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 9،451،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
12،000،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 9،580،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 12,017,000
مخزن پلی اتیلن 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
14،025،000
مخزن پلی اتیلن 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 16،190،000
مخزن پلی اتیلن 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 15،040،000
مخزن پلی اتیلن 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 155 90 98 17،050،000
مخزن پلی اتیلن 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 15،800،000
مخزن پلی اتیلن 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 16،572،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 19،700،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
18،090،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
19,732,000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
27،420،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 29،200،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 29,220,000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
34،900،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
36،390،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
36,387,000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
53،000،000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 54،140،000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 53,119,000
مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 74،920،000
مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 76،830،000
مخزن پلی اتیلن 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 76,909,000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
100،600،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 102،600،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 100,725,000
مخزن پلی اتیلن 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 119،930،000
مخزن پلی اتیلن 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 169،817،000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 138،734،000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 185,904,000

***

مخزن پلی اتیلن اب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن مخزن پلی اتیلن پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
مخزن 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
2،590،000
مخزن 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
2،830،000
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
2،960،000
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
3،480،000
مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
45
81
4,079,000
مخزن 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
3،740،000
مخزن 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
4،800،000
مخزن 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
5،660،000
مخزن 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 5،250،000
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 6،300،000
مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 6,346,000
مخزن 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 6،807،000
مخزن 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 7،068،000
مخزن 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
6،710،000
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
7،800،000
مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
7,783,000
مخزن 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
9،110،000
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
9،880،000
مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
9,861,000
مخزن 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
9،960،000
مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
11،560،000
مخزن 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
13،867،000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 15،650،000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
16،680،000
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 17،840،000
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
18،400،000
مخزن 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
16,516,000
مخزن 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 22،900،000
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 23،800،000
مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 23,724,000
مخزن 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
28،350،000
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 28،760،000
مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 28,730,000
مخزن 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
44،700،000
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
45،030،000
مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
44,341,000
مخزن 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
56،346،000
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
69،770،000
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
70،910،000
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 71،090،000
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 73،200،000
مخزن 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 71,999,000
مخزن 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
136،800،000
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
139،440،000
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
140,845,000
مخزن 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
165،057،000
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
170،897،000
مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
149،751،000
مخزن 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
247،850،000
مخزن 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
255،990،000

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری سه لایه طبرستان 60 40 115 7،599،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 7،850،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 8،530،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 9،451،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 8،544،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 11،814،000
مخزن کتابی 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 11،700،000
مخزن کتابی 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 13،070،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 18،850،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 19،820،000
 مخزن کتابی 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 21،600،000
 مخزن کتابی 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 24،840،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 21,811,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 32،922،000
مخزن کتابی 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 40،670،000
 مخزن کتابی 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 45،450،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 13،450،000
مخزن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 14،430،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 14,920,000
مخزن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 20,353,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 21،490،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 24،770،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 24,659,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک 204 102 118 31,690,000
مخزن  1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 34،033،000

ابعاد وان پلاستیکی / وان پلی اتیلن / وان صنعتی و شیلاتی / وان حمام

وان پلاستیکی (پلی اتیلن) ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
وان پلاستیکی 20 لیتری PT 30 30 21 1،036،000
وان پلاستیکی 32 لیتری PT 40 40 20 1،584،000
وان پلاستیکی 50 لیتری PT 55 23 43 2،262،000
 وان پلاستیکی 60 لیتری PL  73 73 17 2،470،000
 وان پلاستیکی 100 لیتری PL 97 55  26 3،560،000
وان پلاستیکی 120 لیتری PT 49 49 61 4،063،000
 وان پلاستیکی 150 لیتری KU  99 69 41 4،270،000
وان پلاستیکی 180 لیتری بلند PT 77 27 80 6،322،000
وان پلاستیکی 180 لیتری کوتاه PT 173 70 16 8،584،000
وان پلاستیکی 190 لیتری PT 110 50 35 5،872،000
 وان پلاستیکی 200 لیتری PL  98 66 51 5،730،000
وان پلاستیکی 210 لیتری PT 132 59 25 5،872،000
وان پلاستیکی 250 لیتری PT 78 57 69 6،776،000
وان پلاستیکی 340 لیتری PT 149 57 42 9،936،000
وان پلاستیکی 350 لیتری PT 76 60 81 9،030،000
وان پلاستیکی 360 لیتری PT 202 67 31 10،164،000
وان پلاستیکی 400 لیتری PT 130 64 49 9،030،000
وان پلاستیکی 440 لیتری PT 183 80 32 13،545،000
وان پلاستیکی 450 لیتری PT 144 54 62 13،545،000
وان پلاستیکی 460 لیتری PT 96 75 99 12،971،000
 وان پلاستیکی 500 لیتری PL  138 84 63 12،460،000
وان پلاستیکی 520 لیتری PT 115 75 60 12،647،000
وان پلاستیکی 550 لیتری PT 115 58 81 12،647،000
وان پلاستیکی 600 لیتری PT 123 76 70 13,545,000
 وان پلاستیکی 700 لیتری KU  148 100 79 12،740،000
وان پلاستیکی 720 لیتری PT 102 84 90 14,450,000
 وان پلاستیکی 800 لیتری PL  122 116 78 16،800،000
وان پلاستیکی 850 لیتری PT 117 78 89 17,161,000
وان پلاستیکی 900 لیتری PT 186 86 60 18,071,000
 وان پلاستیکی 1000 لیتری PL  210 110 67 17،730،000
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU 212 122 79 19،300،000
 وان پلاستیکی 1500 لیتری PL 213 115 91 27،690،000
وان پلاسیتیکی 1800 لیتری PT 198 97 102 31,613,000
 وان پلاستیکی 2000 لیتری PL 248 135 87 39،980،000
وان پلاستیکی 2500 لیتری PT 243 98 100 43,352,000
وان پلاستیکی 4000 لیتری PT 260 123 129 69,547,000

مخازن بیضی

مخازن بیضی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن پلی اتیلن 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 12,236,000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 18,948,000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 35,175,000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 52,365,000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 96,536,000

مخزن پلی اتیلن قیفی

مخازن قیفی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 6،850،000
مخزن 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 7،980،000
مخزن 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 12،530،000
مخزن 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 14،950،000
مخزن 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 18،780،000
مخزن 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 23،110،000
مخزن 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 28،960،000
مخزن 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 32،200،000
مخزن 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 35،760،000
مخزن 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 38،420،000
مخزن 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 52,262,000
مخزن 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 74,219,000
مخزن 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 152,372,000

مخزن پلی اتیلن اب طبرستان ، پلاستیک طبرستان، منبع آب طبرستان قیمت، پلاستیک طبرستان، شرکت طبرستان، شرکت پلاستونیک، مخزن پلی اتیلن پلاستونیک

مقالات مرتبط انتخابی:

1- سایز مخزن پلی اتیلن چقدر باشد؟

عناصر مهمی در انتخاب اندازه‌ی مخزن پلی اتیلن تاثیر گذارند. مخزن‌های بزرگتر پلی اتیلنی نیاز ندارند که مرتباً پر و خالی شوند. این می‌تواند باعث صرفه جویی در هزینه، زمان و مقدار کاری که برای دوباره پر کردن مخزن نیاز است، شود. مخازن پلی اتیلن بزرگتر نسبت به چند مخزنِ کوچکتر در کنار هم فضای کمتری را اشغال می‌کنند. از طرفی دیگر مخازن کوچکتر در هنگام وقوع یک واقعه‌ی خروجِ محتویات مخزن، هزینه‌ی اقتصادی کمتری را به شما تحمیل می‌کنند.

2- کاربرد مخزن پلی اتیلن و مورد استفاده از آن چیست؟

مخازن پلی اتیلن عمودی برای نگه داری و ذخیره سازیدر جای ثابت طراحی شده‌اند و مخازن پلی اتیلن افقی علاوه بر ذخیره آب به صورت ثابت ، برای سوار شدن بر روی کامیون‌های بزرگ و حمل و نقل مناسب هستند.

3- ضخامت و وزن مخزن چقدر باشد؟

این موضوع کاملاً به چگالی و سنگینی موادی که می خواهید درون مخزن نگهداری کنید وابسته است. مخازن استاندارد مخزن آب دات کام برای بسیاری از مخازن پلی اتیلنی که قرار است ذخیره سازی انجام داده یا در حمل و نقل استفاده شوند، مناسب است. اگر مخزن قرار است در محیطی داخلی قرار گیرد یا در محیطی خارجی در زیر یک سقف قرار گیرد، نیز همین مخازن استاندارد مخزن آب دات کام مناسب هستند. اما اگر می‌خواهید اطمینان حاصل کنید که مشکلی پیش نخواهد آمد و می‌خواهید مخازن خودتان عمر بیشتری داشته باشند پس می‌توانید به سراغ گزینه‌ی گران تر بروید و مخازن پلی اتیلن سوپریور مخزن آب دات کام را تهیه کنید. مخصوصا اگر مخازنی که میخواهید تهیه کنید فوق حجیم هستند، مخزن سوپریور مخزن آب دات کام پیشنهاد می‌شود.

4- آیا نیاز به خدمات پس از فروش و گارانتی خواهم داشت؟

همیشه در نظر داشته باشید که چقدر گارانتی برای شما مهم است. اگر مشکلی برای مخزن پیش بیاید، فروشنده از گارانتی استفاده می‌کند تا خدماتی برای مخزن فراهم کند و آن را بهبود دهد؟ همینطور این مهم است که بدانید نصب مخزن توسط خودتان بر روی گارانتی اثری دارد یا خیر.

5- قیمت مخازن پلی اتیلن در بازار متنوع است. مخزن گران یا ارزان تهیه کنم؟

با حقیقت‌هایی که از توضیحات قبلی دریافت کرده‌اید، می‌توانید در نظر بگیرید که قیمت ارائه شده برای مخزن پلی اتیلنِ مورد نظر مناسب است یا خیر. ابتدا تمام ویژگی‌ها را با بقیه‌ی مخازن پلی اتیلن مقایسه کنید و همینطور هدف استفاده‌ی خودتان از آن را نیز در نظر داشته باشید. در نهایت نیز خدمات پس از فروش و همینطور گارانتی را در نظر داشته باشید و با محصول دیگر شرکت‌ها آن را مقایسه کنید. حالا که این موارد را در نظر گرفتید، پایین قیمت ترین مخزنی که تمام موارد موردنیاز شما را تامین می‌کند می‌تواند بهترین گزینه باشد. البته باید اطمینان حاصل کنید که قیمت پایین به معنای کیفیت پایین مخزن نباشد.

6- از میان مخازن پلی اتیلن، فایبرگلاس و فلزی کدام یک انتخاب بهتری برای من است؟

همه‌ی مخازن در دسته های مختلف نقاط قوت و نقاط ضعف خود را دارند. مخازنی که از دیگر جنس ها ساخته شده‌اند امکان دارد ماندگاری بیشتری داشته باشند و در شرایط مختلف محیطی و جوی نگه‌دارنده‌ی بهتری باشند اما قیمت بسیار بالاتری دارند و همینطور انعطاف مخازن پلی اتیلن که می‌توان آنها را تقریبا با هر شکلی با قیمت مناسب تهیه کرد را دارا نیستند.

پرسش های مشتریان

امیر اصلانیان:
سلام.چرا وزن مخزن هارو اعلام نمی کنید؟

پاسخ: وزن مخزن معیار مناسبی برای خرید آن نیست. به راحتی می توان با افزودن مواد ضایعاتی وزن مخزن را افزایش داد. دقیقاً کاری که بسیاری از برند های نا معتبر انجام می دهند.

احمد میرهاشمی
سلام از مخزن پلی اتیلن ۳۰۰۰ افقی میشه پشت وانت برای حمل استفاده کرد؟

برای پشت وانت باید از مخازن پشت نیسانی استفاده کنید. مخازن پلی اتیلن معمولی مناسب ذخیره سازی مایعات در حین حرکت نیستند.

یوسف زمردی
اگر آب از دستگاه تصفیه عبور کنه و وارد مخزن بشه و چند وقت یک بار هم شستشو بدیم باز هم نیاز به استفاده از مخزن سه لایه هستش؟

خود مخزن مشکلی ندارد ولی باید کاری کرد تا آب داخل مخزن یخ نزند. البته در صورتی که لوله ها عایق پیچی باشند و به صورت مداوم آب داخل مخزن در حال مصرف باشد مشکلی پیش نخواهد آمد ولی اگر ساختمان در مکانی سردسیر واقع است و برای مدت طولانی در محل حضور ندارید بهتر است قبل از ترک ساختمان همانگونه که آب داخل لوله ها را خالی می کنید آب داخل مخزن را هم تا حد امکان کاهش دهید.

بله فقط سطح چهارپایه با ورق پوشانده شود تا تمامی کف مخزن روی سطح صاف و یکدست بنشیند. توجه فرمایید مساحت پایه می بایست بزرگتر از کف مخزن پلی اتیلن باشد.

حسین بختیاری زاده
این مخازن نیازی به عایق کاری ندارند؟

مهدی راد
اگر مخزن پلی اتیلن تک لایه باشه . میشه جلوی نور خورشید ازش استفاده کرد؟

مهران شهبازی زادگان
مخزن پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری رو میشه روی پایه قرار داد؟برای ساخت پایه اصول خاصی رو باید رعایت کرد؟

پاسخ: بله. باید سطح بالایی پایه کل زیر مخزن را پوشش دهد و بتواند وزن مخزن را در هنگام پر شدن تحمل کند

قباد علیجانی نیا
مخزن پلی اتیلن در سرما تا چه درجه ای تحمل دارد در مقابل یخ زدن؟

سلام با خیال راحت می توانید از مخزن استفاده کنید تا زمانی که آب داخل لوله ها یخ نزد و دایما در حال مصرف باشد مشکلی وجود ندارد. ولی اگر آب داخل لوله در فضای آزاد یخ می زند ناگزیر هستید مخزن و لوله های ورودی و خروجی را عایق پیچی کنید.

اصغر نادری فومنی
فرق بین مخازن تک لایه و سه لایه چیست-آیا ضخامت سه لایه بیشتره؟

پاسخ: خیر، فقط مخزن سه لایه ضد جلبک و باکتری است و برای ذخیره سازی آب شرب مناسب تر است.

هامون مشبه
سلام از مخزن پلی اتیلن ۵۵۰ لیتری میخوایم در فضای باز و هوای خیلی سرد استفاده کنیم مخازن پلی اتیلن تا چه دمایی تحمل دارند؟؟

پاسخ: آب درون مخزن باید در جریان باشد در غیر این صورت یخ خواهد زد.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت منبع آب پلاستیکی
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *