برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره 02144547176 تماس بگیرید
صفحه نخست >> قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن / مخزن پلاستیکی / مخزن آب

قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن / مخزن پلاستیکی / مخزن آب

لیست قیمت محصولات پلاستیک طبرستان و پلاستونیک ساری در این صفحه قابل مشاهده است.

قیمت و ابعاد مخازن پلی اتیلن افقی، عمودی، مکعبی، کتابی (آسان رو)، زیرپله ای، بیضی، قیفی، وان پلاستیکی شرکت های پلاستونیک و طبرستان

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
 1،550،000
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
1،504،000
مخزن پلی اتیلن 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
2،240،000
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
2،020،000
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
2،280،000
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
3،940،000
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
4،610،000
مخزن پلی اتیلن 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
70
4،160،000
مخزن پلی اتیلن 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
4،880،000
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
4،350،000
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
5،250،000
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
4،948،000
مخزن پلی اتیلن 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
5،579،000
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 6،220،000
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 5،600،000
مخزن پلی اتیلن 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 6،202،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
7،870،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 6،290،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 7,886,000
مخزن پلی اتیلن 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
9،203،000
مخزن پلی اتیلن 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 10،630،000
مخزن پلی اتیلن 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 9،870،000
مخزن پلی اتیلن 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 11،190،000
مخزن پلی اتیلن 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 10،370،000
مخزن پلی اتیلن 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 10،284،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 12،940،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
11،870،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
12,949,000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
18،000،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 19،170،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 19,175,000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
22،900،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
23،890،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
23,878,000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
34،150،000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 34،890،000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 34,858,000
مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 48،300،000
مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 49،500،000
مخزن پلی اتیلن 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 50,469,000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
64،870،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 66،120،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 66,098,000
مخزن پلی اتیلن 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 78،702،000
مخزن پلی اتیلن 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 111،439،000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 106،239،000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 121,996,000

***

مخزن اب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن مخزن پلی اتیلن پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
مخزن پلی اتیلن 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
1،700،000
مخزن پلی اتیلن 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
1،860،000
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
1،940،000
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
2،280،000
مخزن پلی اتیلن 100 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
45
81
2,678,000
مخزن پلی اتیلن 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
2،450،000
مخزن پلی اتیلن 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
3،150،000
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
3،715،000
مخزن پلی اتیلن 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 3،440،000
مخزن پلی اتیلن 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 4،130،000
مخزن پلی اتیلن 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 4,165,000
مخزن پلی اتیلن 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 4،467،000
مخزن پلی اتیلن 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 4،638،000
مخزن پلی اتیلن 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
4،400،000
مخزن پلی اتیلن 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
5،120،000
مخزن پلی اتیلن 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
5,107,000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
5،980،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
6،480،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
6,471,000
مخزن پلی اتیلن 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
6،540،000
مخزن پلی اتیلن 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
7،580،000
مخزن پلی اتیلن 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
9،099،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 10،270،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
10،950،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 11،710،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
12،080،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
10,839,000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 15،030،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 15،630،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 15,568,000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
18،600،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 18،880،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 18,854,000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
28،820،000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
29،000،000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
29,099,000
مخزن پلی اتیلن 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
36،976،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
44،970،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
45،700،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 45،820،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 47،180،000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 47,248,000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
88،170،000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
89،870،000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
92,426,000
مخزن پلی اتیلن 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
108،316،000
مخزن پلی اتیلن 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
112،146،000
مخزن پلی اتیلن 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
135،244،000
مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
162،640،000
مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
167،990،000

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن پلی اتیلن کتابی 200 لیتری سه لایه طبرستان 60 50 80 4،986،000
مخزن پلی اتیلن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 5،240،000
مخزن پلی اتیلن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 5،700،000
مخزن پلی اتیلن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 6،202،000
مخزن پلی اتیلن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 5،607،000
مخزن پلی اتیلن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 7،752،000
مخزن پلی اتیلن کتابی 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 7،820،000
مخزن پلی اتیلن کتابی 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 8،740،000
مخزن پلی اتیلن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 12،600،000
مخزن پلی اتیلن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 13،240،000
 مخزن پلی اتیلن کتابی 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 14،440،000
 مخزن پلی اتیلن کتابی 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 16،600،000
مخزن پلی اتیلن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 14,314,000
مخزن پلی اتیلن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 21،604،000
مخزن پلی اتیلن کتابی 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 27،180،000
 مخزن پلی اتیلن کتابی 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 30،370،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 9،080،000
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 9،740،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 9,790,000
مخزن پلی اتیلن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 13,356,000
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 14،360،000
مخزن پلی اتیلن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 16،550،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 14,795,000
مخزن پلی اتیلن  1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 20،738،000

ابعاد وان پلاستیکی / وان پلی اتیلن / وان صنعتی و شیلاتی / وان حمام

وان پلاستیکی (وان صنعتی پلی اتیلن) ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
وان پلاستیکی 20 لیتری PT 30 30 21 680،000
وان پلاستیکی 32 لیتری PT 40 40 20 1،040،000
وان پلاستیکی 50 لیتری PT 55 23 43 1،484،000
 وان پلاستیکی 60 لیتری PL  73 73 17 1،650،000
 وان پلاستیکی 100 لیتری PL 97 55  26 2،380،000
وان پلاستیکی 120 لیتری PT 49 49 61 2،667،000
 وان پلاستیکی 150 لیتری KU  99 69 41 3،530،000
وان پلاستیکی 180 لیتری بلند PT 77 27 80 4،149،000
وان پلاستیکی 180 لیتری کوتاه PT 173 70 16 5،633،000
وان پلاستیکی 190 لیتری PT 110 50 35 3،854،000
 وان پلاستیکی 200 لیتری PL  98 66 51 3،830،000
وان پلاستیکی 210 لیتری PT 132 59 25 3،854،000
وان پلاستیکی 250 لیتری PT 78 57 69 4،447،000
وان پلاستیکی 340 لیتری PT 149 57 42 6،519،000
وان پلاستیکی 350 لیتری PT 76 60 81 5،925،000
وان پلاستیکی 360 لیتری PT 202 67 31 6،670،000
وان پلاستیکی 400 لیتری PT 130 64 49 5،925،000
وان پلاستیکی 440 لیتری PT 183 80 32 8،888،000
وان پلاستیکی 450 لیتری PT 144 54 62 8،888،000
وان پلاستیکی 460 لیتری PT 96 75 99 8،512،000
 وان پلاستیکی 500 لیتری PL  138 84 63 8،320،000
وان پلاستیکی 520 لیتری PT 115 75 60 8،299،000
وان پلاستیکی 550 لیتری PT 115 58 81 8،299،000
وان پلاستیکی 600 لیتری PT 123 76 70 8,888,000
 وان پلاستیکی 700 لیتری KU  148 100 79 10،000،000
وان پلاستیکی 720 لیتری PT 102 84 90 9,483,000
 وان پلاستیکی 800 لیتری PL  122 116 78 11،230،000
وان پلاستیکی 850 لیتری PT 117 78 89 11,262,000
وان پلاستیکی 900 لیتری PT 186 86 60 11,858,000
 وان پلاستیکی 1000 لیتری PL  210 110 67 11،850،000
وان پلاستیکی 1300 لیتری KU 212 122 79 18،500،000
 وان پلاستیکی 1500 لیتری PL 213 115 91 18،500،000
وان پلاسیتیکی 1800 لیتری PT 198 97 102 20,746,000
 وان پلاستیکی 2000 لیتری PL 248 135 87 26،720،000
وان پلاستیکی 2500 لیتری PT 243 98 100 28,449,000
وان پلاستیکی 4000 لیتری PT 260 123 129 45,638,000

مخازن بیضی

مخازن بیضی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 8,029,000
مخزن 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 12,434,000
مخزن 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 23,082,000
مخزن 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 34,363,000
مخزن 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 63,350,000

مخزن پلی اتیلن قیفی

مخازن قیفی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 4،580،000
مخزن پلی اتیلن 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 5،330،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 8،370،000
مخزن پلی اتیلن 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 10،000،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 12،550،000
مخزن پلی اتیلن 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 15،450،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 19،360،000
مخزن پلی اتیلن 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 21،520،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 23،900،000
مخزن پلی اتیلن 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 25،680،000
مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 34,295,000
مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 48,704,000
مخزن پلی اتیلن 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 99,990,000

مخازن پلی اتیلن نیسانی (مخازن پشت نیسانی)

مخازن نیسانی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن نیسانی 2000 لیتری بی رنگ PT 179 161 113 27،174،000
مخزن نیسانی 2000 لیتری گازسوز بی رنگ PT 172 156 122 27،174،000
مخزن نیسانی 2000 لیتری سفید / آبی PT 209 150 88 27,828,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری بلند بی رنگ PT 182 155 126 27,992,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری گازسوز سه لایه PT 172 156 122 27,174,000

مخزن پلی اتیلن اب طبرستان ، پلاستیک طبرستان، منبع آب طبرستان قیمت، پلاستیک طبرستان، شرکت طبرستان، شرکت پلاستونیک، مخزن پلی اتیلن پلاستونیک

مقالات مرتبط انتخابی:

عدم نصب مخزن پلی اتیلن پیش از پمپ آب ساختمان کاری اشتباه است زیرا:

اتصال مستقیم پمپ آب به شبکه آب شهری غیر قانونی است. به غیر از منع قانونی این کار موجب پرداخت آبهای چند برابری ( قبض آب به دلیل عملکرد ناصحیح کنتور مصرف چند برابری را نشان می دهد. ) می شود. به دلیل این که در مواقع اوج مصرف، آب کافی در لوله ها وجود ندارد، پمپ هوای داخل لوله ها را نیز به همراه آب مکش می کند. این مسئله علاوه بر تحمیل آب بهای چندبرابری، موجب خرابی پمپ و اختلال در عملکرد آن و نیز هزینه برق بیشتر نیز می گردد.

برای عملکرد بهتر پمپ تا حد امکان پمپ و مخزن ذخیره را نزدیک به هم نصب کنید. همچنین برای جلوگیری از کاویتاسیون قطر لوله رابط بین مخزن و پمپ را برابر یا بیشتر از قطر ورودی پمپ در نظر بگیرید. لازم به ذکر است به دلیل جریان دائمی ، همیشه آب داخل مخزن تازه می ماند.

پرسش های مشتریان

سوال – سعیدی : تعداد پایه ها توی استحکام مخزن تاثیری داره یا مخزن پلی اتیلنی ۵۰۰ لیتری ۵ پایه هم هست؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر قربان الزاما تعداد پایه های بیشتر برای یک مخزن ۵۰۰ لیتری مزیت محسوب نمی شوند. بلکه طراحی قالب نکته تعیین کننده در این زمینه است. مخزن ۵۰۰ لیتری با ۵ پایه نداریم.

سوال – صفاریان :مخزنی با حجم ۵۰۰۰۰ لیتر برای نگهداری اسید نیاز داریم .آیا موجود است؟
پاسخ کارشناس فروش: ابتدا باید نوع اسید را به کارشناسان فروش ما اعلام نمایید. مخازن موجود در انبار فروشگاه مخزن بازار در بازه حجمی 70 تا 20000 لیتر قابلیت ذخیره سازی طیف وسیعی از اسید ها را دارند.

سوال – امیدی : سلام میشه این مخزن پلی اتیلن کتابی رو پشت هم به همدیگه وصل کرد؟
پاسخ کارشناس فروش: سلام بله قربان می توانید چیدمانشان را به این صورت قرار دهید و به روش سری یا موازی به هم متصل سازید تا به حجم آب مورد نیازتان دست یابید

سوال – حامد رستگاری:سلام مخزن پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری برای نگهداری آبلیمو مناسب است؟
پاسخ کارشناس فروش: بله مناسب است. منتهی باید اتصالات آن پلی اتیلنی نصب شود.

سوال – کاظم محمودی: آیا امکان نصب فیتینگ روی قسمت محدب مخازن زیرپله هست؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر، تنها در مکان های مشخص شده بر روی بدنه مخازن زیرپله ای می توان اتصالات نصب کرد.

سوال – حسینیان: سلام میخواستم بدونم حتی اگر مخزن پلی اتیلن رو زیر سقف بزاریم دیوار چینی کنیم بازم باید از سه لایه استفاده بشه؟
پاسخ کارشناس فروش: اگر نوری در محل نصب مخزن پلی اتیلنی وجود داشته باشه امکان جلبک زدن در مخازن تک لایه وجود دارد.

سوال – هاشم بابایی: سلام آیا مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ تک لایه برای نگهداری اسید نیتریک ۵۰% مناسب است؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر. حداکثر اسید نیتریک 30% امکان ذخیره سازی در مخازن پلی اتیلن معمولی دارد.

سوال – توکلی: برای اینکه فیتینگ برنجی نشتی نکنه درون مخزن چه کاری میشود کرد؟
پاسخ کارشناس فروش:

سوال – احمدیان: آیا سود سوزآور برای این مخازن پلی اتیلنی مشکلی پیش نمی آورد؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر. بدون هیچگونه مشکلی می توانید از این مخزن استفاده نمایید.

سوال – قروه ای: با توجه به اینکه زیر پله تاریک هست آیا میشه از مخزن پلی اتیلن زیرپله تک لایه استفاده کرد؟
پاسخ کارشناس فروش: در صورتی که نوری در محل نصب مخزن وجود ندارد می توانید از مخزن تک لایه نیز استفاده کنید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
قیمت منبع آب پلاستیکی
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *