برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره 02144547176 و یا 09194302247 تماس بگیرید
صفحه نخست >> تانکر آب >> تانکر آب پلاستیکی >> قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران – لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران –

تانکر آب پلاستیکی، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از تانکر های پلاستیکی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
3,300,000
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
3,288,000
تانکر آب 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
4,790,000
تانکر آب 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
4،320،000
تانکر آب 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
4,870,000
تانکر آب 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
8,420,000
تانکر آب 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
9،850،000
تانکر آب 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
58
8،880،000
تانکر آب 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
10،430،000
تانکر آب 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
9،120،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
11،000،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
10،820،000
تانکر آب 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
12،201،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 13،280،000
تانکر آب 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 11،760،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 13،566،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
16،800،000
تانکر آب 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 13،430،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 17,247,000
تانکر آب 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
20،129،000
تانکر آب 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 22،680،000
تانکر آب 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 21،070،000
تانکر آب 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 23،880،000
تانکر آب 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 22،140،000
تانکر آب 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 23،784،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 27،620،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
25،350،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
28,319,000
تانکر آب 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
38،420،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 40،930،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 41,938,000
تانکر آب 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
48،900،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
50،990،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
52,224,000
تانکر آب 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
74،250،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 75،860،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 76,240,000
تانکر آب 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 104،980،000
تانکر آب 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 107،650،000
تانکر آب 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 114,886,000
تانکر آب 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
141،030،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 143،750،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 144,566,000
تانکر آب 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 172،131،000
تانکر آب 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 243،731،000
تانکر آب 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 تماس
تانکر آب 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 266,820,000

***

تانکر آب اب طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن تانکر آب پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
تانکر آب 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
3,630,000
تانکر آب 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
3,970,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
4,150,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
4,870,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه طبرستان
45
81
5,854,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
5,240,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
6,720,000
تانکر آب 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
8،124،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 7,350,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 8,830,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 9,109,000
تانکر آب 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 9،771،000
تانکر آب 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 10،143،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
9,400,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
10,930,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
11,171,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
12,770,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
13,850,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
14,153,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
13,960,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
16,190,000
تانکر آب 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
19،904،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 21,930,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
23,370,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 25,000,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
25,800,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
23,707,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 32,090,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 33,350,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 34,049,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
39,720,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 40,300,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 41,906,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
62,640,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
63,090,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
63,640,000
تانکر آب 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
80،872،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
97,760,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
99,360,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 99,600,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 102,570,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 103,338,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
191,670,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
195,370,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
201,817,000
تانکر آب 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
236،898،000
تانکر آب 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
245،283،000
تانکر آب 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
289،300،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
347,250,000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
358,660,000

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری تک لایه طبرستان 60 50 80 10،908،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 11،000،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 11،960،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 13،566،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 13،676،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 16،956،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 16،400،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 18،320،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 26،400،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 27،770،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 30،270،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 34،800،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 31,306,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 47،251،000
مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 56،980،000
 مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 63،680،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیر پله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 18،130،000
مخزن زیر پله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 19،460،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 21,414,000
مخزن 800 لیتری زیرپله راه پله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 29,213,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 30،110،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 34،700،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 35,394,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 44,400,000
48،846،000

مخازن بیضی ابعاد داخلی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 17,561,000
تانکر آب 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 27,195,000
تانکر آب 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 50,486,000
تانکر آب 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 75,156,000
تانکر آب 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 138,554,000

تانکر آب قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 9،600،000
تانکر آب 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 11،190،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 17،560،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 20،950،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 26،330،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 32،390،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 40،580،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 45،120،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 50،100،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 53،830،000
تانکر آب 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 75,008,000
تانکر آب 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 106,522,000
تانکر آب 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 218,693,000

قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در اسلامشهر
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در بهارستان
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پاکدشت
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پردیس
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پیشوا
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در دماوند
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در رباط کریم
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهر ری
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شمیرانات
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهریار، شهرقدس و اندیشه
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن در ملارد، ورامین و قرچک
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

پرسش های متداول در مورد قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران:

 • علت تفاوت قیمت تانکر آب پلاستیکی تک لایه و سه لایه؟
 • علت تفاوت قیمت تانکر افقی، عمودی، مکعبی با حجم یکسان در چیست؟

درخواست خرید و اطلاع از قیمت عمده تانکر آب پلاستیکی در تهران

مقالات مرتبط انتخابی:

متداولترین روش تولید مخازن پلی اتیلن استفاده از فرایند قالب گیری چرخشی است که به آن دورانی نیز می گویند است. این فرایند در فشار پایین و دمای بالا انجام می‌شود و در این حین قالب مورد نظر حول دو محور عمود بر هم به اندازه ۳۶۰ درجه چرخانده می‌شود تا یک شی یک تکه‌ی تو خالی به وجود بیاید.

قالبی که پلاستیک یا پلی اتیلن در آن ریخته می‌شود تا شکل موردنظر را به خود بگیرد از جنس فولاد می‌باشد و ابدا تغییر شکل نمی‌دهد تا اینکه مخزن پلی اتیلن به صورت دقیقی به شکل دلخواه دربیاید. در مرحله‌ی اول قالب گیری دورانی با یک فرم از پودر پلی اتیلن پر می‌شود. مقدار پلیمری که در قالب ریخته می‌شود به اندازه‌ی مخزن (حجیم، فوق حجیم، ۱۰۰۰۰ لیتری یا ۲۰۰۰۰ لیتری یا بیشتر) و ضخامتی که لازم دارد (بسته به استفاده‌ای که قرار است از آن شود و مایعاتی که در آن نگه داری خواهد شد)، بستگی دارد. در ادامه قالب به همراه پودری که داخل آن وجود دارد، به کوره منتقل می‌شود تا ضمن چرخش حرارت ببنید. گرما به آرامی پلیمر داخل قالب را ذوب می‌کند و در حالی که قالب به آرامی حول دو محور مختلف چرخانده می‌شود، پودر داخلِ قالبِ کاملا ذوب شده و توسط کامپیوتری که زاویه چرخش و سرعت را کنترل می‌کند و با آن می‌توان اندازه،‌ شکل و ضخامت را به راحتی انتخاب کرد، شکل دلخواهی به خودش می‌گیرد.

مرحله‌ی دوم به خنک کردن مربوط می‌شود. چرخش هنوز هم ادامه پیدا می‌کند در پایان این مرحله به قالب اجازه داده می‌شود تا خنک شود و حرارت آن کاملا از دست برود. در طول این مدت پلاستیک و پلی اتیلنِ داخلِ قالب کاملا جامد شده و به شکل سطح داخلیِ قالب درمی‌آید. این فرایند معمولا به چند ساعت زمان نیاز دارد.

مرحله‌ی سوم و نهایی به جداسازی و استخراج مخزن پلی اتیلن از قالب مربوط می‌شود. مخازن کوچکتر که فوق حجیم نیستند را به راحتی می‌توان با دست از قالب جدا کرد و مورد استفاده قرار داد اما مخازن حجیم و فوق حجیم باید با استفاده از یک بالابر یا تجهیزات بزرگ دیگر جدا سازی شوند. روش چرخشی نسبت به روش‌ تزریقی و روش‌های دیگر ارزان تر است. امروزه مخازن پلی اتیلنی که از طریق روش قالب گیری چرخشی ساخته می‌شود بهترین نوع قالب‌ها از نظر مقاوت در برابر نشتی و مقرون به صرفه بودن می‌باشد.

پرسش های مشتریان

علی احمدی :
سلام وقتتون بخیر، آیا در وجه طولی مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ زیرپله میشود فیتینگ نصب کرد؟

پاسخ کارشناس فروش: در شرایطی خاص این کار قابل انجام است. باید حتماً با کارشناس فنی ما تماس بگیرید .

عباس نصیریان :
آیا در مخزن پلی اتیلن 20 هزار لیتری پلی اتیلن عمودی میشود اسید فرمیک ذخیره کرد؟

پاسخ کارشناس فروش: مخازن معمولی پلی اتیلن، برای نگهداری اسید فرمیک ضعیف می باشند و حتماً باید از مخازن پلی اتیلن ویژه ذخیره سازی اسید ها استفاده نمایید.

هادی سقزی :
سلام .مخزن پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری در دمای منفی ۱۰ درجه دچار یخ زدگی میشود یا خیر؟

پاسخ کارشناس فروش: سلام. در صورتی که آب درون این مخزن ثابت بماند و حرکتی نداشته باشد یخ خواهد زد.

احمد رضا عابدینی :
آیا مخزن پلی اتیلن ۲۵۰ لیتری برای یک منزل ویلایی ۱۸۰ متری مناسب است ؟

پاسخ کارشناس فروش: برای پاسخ به این پرسش باید شما تعداد نفراتی که در این منزل ساکن هستند و همچنین میزان افت فشار و یا قطعی را نیز اعلام نماید.

حمید علی عسگری:
سلام .از مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی پلی اتیلن میشه توی تراس استفاده بشه؟ منظورم اینه تراس میتونه وزنشو تحمل کنه؟

پاسخ کارشناس فروش: سلام . اکثر ترسا های میتونن این مقدار وزن رو تحمل کنن ولی حتماً شما باید از سازنده منزلتون و یا یک مهندس سازه مشورت بگیرید و ببینید آیا ترس شما به گونه هست که بتونه 500 کیلوگرم آب رو تحمل کنه یا خیر

سامان انوری:
از مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ عمودی میشه بدون پایه هم استفاده کرد؟

پاسخ کارشناس فروش: بله دوست عزیز، خیلی وقت ها شما نیاز به پایه نخواهید داشت.

رضا جعفری جوزانی:
آیا مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری برای بالا پشت بوم مناسب است ؟ جلو آفتاب مشکلی ندارد؟

سلام. سه لایه باشه مشکلی پیش نمیاد.

حسین کمال زادگان :
ایا از مخزن پلی اتیلن هزار لیتری میتوان برای آب مقطر استفاده کرد؟

پاسخ کارشناسان فروش: بله بدونه هیچگونه مشکلی می تونید آب مقطر رو ذخیره سازی کنید.

داوود اصغریان مقدم :
سلام ضمن تشکر از اطلاعات خیلی خوب سایت شما آیا این تانکر پلی اتیلن بیست هزار لیتری برای ذخیره آب شرب در محیط نیمه روشن مناسب است؟ در جایی که سایه هم باشد جلبک می زند؟

پاسخ کارشناس فروش: سلام پیشنهاد می کتنم از مخزن پلی اتیلن بیست هزار لیتری سه لایه استفاده کنید. فقط جاهایی که تاریک تا نیمه تاریک باشد امکان جلبک زدن وجود ندارد. جلبک در نور غیر مستقیم هم شانس رشد دارد. حتی لامپ مهتابی اگر طولانی مدت و به صورت مداوم روشن باشد می تواند تا حدودی باعث رشد جلبک در مخارن بی رنگ یا تک لایه شود.

مطالب مشابه در مخزن بازار:

 • مخزن آب پلی اتیلن تهرانمخزن آب پلی اتیلن تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران، تولید شده توسط بهترین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران - فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در تهران - اطلاع از لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن تهران و روش خرید مخزن آب پلی اتیلن در تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می […]
 • فروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمانفروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمان مخازن آب آتش نشانی تمامی واحدهای صنعتی و ساختمانی که دارای سیستم آتش نشانی می باشند نیاز به تهیه یک یا چند عدد مخزن آب آتش نشانی دارند. در بازار فروش مخازن آب مجصولات گوناگونی از انواع مخازن فلزی ، بتنی ، پلاستیکی (پلی اتیلنی و فایبرگلس) و ... موجود می باشند. به دلیل مزایای مخازن آب […]
 • علت سرریز آب از مخزن یا تانکر    دلایل سرریز آب از مخزن، منبع یا تانکر تمام کسانی که از مخزن آب استفاده می کنند ممکن است با مشکل پر شدن بیش از حد و  سر ریز آب درون مخازن آب مواجه شوند. ما در این مقاله به دلایل بروز این مشکل خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 1- از کار افتادن فلوتر یا شیر کنترل سطح آب:  […]
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن تهرانقیمت تانکر آب پلی اتیلن تهران قیمت تانکر آب پلی اتیلن تهران - لیست قیمت تانکر آب پلی اتیلن در تهران - تانکر آب پلی اتیلن، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در […]

مطلب پیشنهادی

تانکر 10000 لیتری | ابعاد و قیمت فروش تانکر 10 هزار لیتری

تانکر 10000 لیتری ابعاد تانکر 10000 لیتری : قطر 255 cm و ارتفاع 235 cm تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *