قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران – لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

تانکر آب پلاستیکی، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از تانکر های پلاستیکی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
6,330,000
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
6,160,000
تانکر آب 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
9,180,000
تانکر آب 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
8،270،000
تانکر آب 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
9,330,000
تانکر آب 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
15,390,000
تانکر آب 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
18،880،000
تانکر آب 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
58
17،010،000
تانکر آب 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
19،980،000
تانکر آب 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
17،470،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
21،080،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
21،620،000
تانکر آب 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
22،840،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 25،430،000
تانکر آب 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 22،530،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 25،390،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
32،200،000
تانکر آب 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 25،720،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 32,270,000
تانکر آب 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
37،670،000
تانکر آب 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 43،460،000
تانکر آب 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 40،370،000
تانکر آب 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 44،500،000
تانکر آب 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 42،410،000
تانکر آب 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 44،500،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 52،910،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
48،560،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
52,990,000
تانکر آب 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
73،600،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 78،400،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 78,470,000
تانکر آب 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
93،690،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
97،680،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
97,730,000
تانکر آب 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
142،250،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 145،320،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 142,660,000
تانکر آب 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 201،100،000
تانکر آب 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 206،220،000
تانکر آب 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 214,980,000
تانکر آب 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
270،160،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 275،380،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 270,510,000
تانکر آب 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 322،090،000
تانکر آب 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 تماس
تانکر آب 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 تماس
تانکر آب 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 434,160,000

***

تانکر آب اب طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن تانکر آب پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
تانکر آب 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
6,950,000
تانکر آب 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
7,610,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
8,380,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
9,330,000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه طبرستان
45
81
10,950,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
10,050,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
12,880,000
تانکر آب 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
15،200،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 14,090,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 16,910,000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 17,040,000
تانکر آب 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 18،280،000
تانکر آب 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 18،980،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
18,010,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
20,940,000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
20,900,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
24,460,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
26,520,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
26,480,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
25,770,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
30,180,000
تانکر آب 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
37،250،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 42,010,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
44,780,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 47,890,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
49,410,000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
44,370,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 61,470,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 63,890,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 63,720,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
76,090,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 77,210,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
76,090,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
77,210,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 78,420,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
119,760,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
120,000,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
147,960,000
تانکر آب 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
150،770،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
187,270,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
190,330,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 190,810,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 196,500,000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 193,370,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
367,180,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
374,260,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
383,110,000
تانکر آب 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
443،290،000
تانکر آب 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
458،980،000
تانکر آب 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
554،220،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
665,220,000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
699,570,000

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری تک لایه طبرستان 60 50 80 20،410،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 21،080،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 22،080،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 25،390،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 25،590،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 31،730،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 31،420،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 35،100،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 50،590،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 53،200،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 57،990،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 66،680،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 58,580,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 88،420،000
مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 113،130،000
 مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 121،980،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیرپله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 34،850،000
مخزن زیرپله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 37،400،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 40,060,000
مخزن 800 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 57,200,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 57،700،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 66،500،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 66,230,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه پلاستونیک 204 102 118 85,050,000
مخزن  1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 91،410،000

مخازن بیضی ابعاد داخلی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 32,860,000
تانکر آب 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 50,880,000
تانکر آب 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 94,480,000
تانکر آب 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 140,630,000
تانکر آب 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 259,270,000

تانکر آب قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 18،400،000
تانکر آب 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 21،440،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 32،120،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 40،140،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 50،440،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 62،050،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 77،740،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 86،430،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 95،970،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 103،130،000
تانکر آب 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 140,360,000
تانکر آب 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 202,670,000
تانکر آب 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 409,230,000

قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در اسلامشهر
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در بهارستان
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پاکدشت
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پردیس
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پیشوا
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در دماوند
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در رباط کریم
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهر ری
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شمیرانات
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهریار، شهرقدس و اندیشه
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن در ملارد، ورامین و قرچک
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

پرسش های متداول در مورد قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران:

 • علت تفاوت قیمت تانکر آب پلاستیکی تک لایه و سه لایه؟
 • علت تفاوت قیمت تانکر افقی، عمودی، مکعبی با حجم یکسان در چیست؟

درخواست خرید و اطلاع از قیمت عمده تانکر آب پلاستیکی در تهران

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”true”]

مقالات مرتبط انتخابی:

عدم نصب مخزن پلی اتیلن پیش از پمپ آب ساختمان کاری اشتباه است زیرا:

اتصال مستقیم پمپ آب به شبکه آب شهری غیر قانونی است. به غیر از منع قانونی این کار موجب پرداخت آبهای چند برابری ( قبض آب به دلیل عملکرد ناصحیح کنتور مصرف چند برابری را نشان می دهد. ) می شود. به دلیل این که در مواقع اوج مصرف، آب کافی در لوله ها وجود ندارد، پمپ هوای داخل لوله ها را نیز به همراه آب مکش می کند. این مسئله علاوه بر تحمیل آب بهای چندبرابری، موجب خرابی پمپ و اختلال در عملکرد آن و نیز هزینه برق بیشتر نیز می گردد.

برای عملکرد بهتر پمپ تا حد امکان پمپ و مخزن ذخیره را نزدیک به هم نصب کنید. همچنین برای جلوگیری از کاویتاسیون قطر لوله رابط بین مخزن و پمپ را برابر یا بیشتر از قطر ورودی پمپ در نظر بگیرید. لازم به ذکر است به دلیل جریان دائمی ، همیشه آب داخل مخزن تازه می ماند.

پرسش های مشتریان

علی احمدی :
سلام وقتتون بخیر، آیا در وجه طولی مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ زیرپله میشود فیتینگ نصب کرد؟

پاسخ کارشناس فروش: در شرایطی خاص این کار قابل انجام است. باید حتماً با کارشناس فنی ما تماس بگیرید .

عباس نصیریان :
آیا در مخزن پلی اتیلن 20 هزار لیتری پلی اتیلن عمودی میشود اسید فرمیک ذخیره کرد؟

پاسخ کارشناس فروش: مخازن معمولی پلی اتیلن، برای نگهداری اسید فرمیک ضعیف می باشند و حتماً باید از مخازن پلی اتیلن ویژه ذخیره سازی اسید ها استفاده نمایید.

هادی سقزی :
سلام .مخزن پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری در دمای منفی ۱۰ درجه دچار یخ زدگی میشود یا خیر؟

پاسخ کارشناس فروش: سلام. در صورتی که آب درون این مخزن ثابت بماند و حرکتی نداشته باشد یخ خواهد زد.

احمد رضا عابدینی :
آیا مخزن پلی اتیلن ۲۵۰ لیتری برای یک منزل ویلایی ۱۸۰ متری مناسب است ؟

پاسخ کارشناس فروش: برای پاسخ به این پرسش باید شما تعداد نفراتی که در این منزل ساکن هستند و همچنین میزان افت فشار و یا قطعی را نیز اعلام نماید.

حمید علی عسگری:
سلام .از مخزن ۵۰۰ لیتری عمودی پلی اتیلن میشه توی تراس استفاده بشه؟ منظورم اینه تراس میتونه وزنشو تحمل کنه؟

پاسخ کارشناس فروش: سلام . اکثر ترسا های میتونن این مقدار وزن رو تحمل کنن ولی حتماً شما باید از سازنده منزلتون و یا یک مهندس سازه مشورت بگیرید و ببینید آیا ترس شما به گونه هست که بتونه 500 کیلوگرم آب رو تحمل کنه یا خیر

سامان انوری:
از مخزن پلی اتیلن ۱۰۰۰ عمودی میشه بدون پایه هم استفاده کرد؟

پاسخ کارشناس فروش: بله دوست عزیز، خیلی وقت ها شما نیاز به پایه نخواهید داشت.

رضا جعفری جوزانی:
آیا مخزن پلی اتیلن ۴۰۰ لیتری برای بالا پشت بوم مناسب است ؟ جلو آفتاب مشکلی ندارد؟

سلام. سه لایه باشه مشکلی پیش نمیاد.

حسین کمال زادگان :
ایا از مخزن پلی اتیلن هزار لیتری میتوان برای آب مقطر استفاده کرد؟

پاسخ کارشناسان فروش: بله بدونه هیچگونه مشکلی می تونید آب مقطر رو ذخیره سازی کنید.

داوود اصغریان مقدم :
سلام ضمن تشکر از اطلاعات خیلی خوب سایت شما آیا این تانکر پلی اتیلن بیست هزار لیتری برای ذخیره آب شرب در محیط نیمه روشن مناسب است؟ در جایی که سایه هم باشد جلبک می زند؟

پاسخ کارشناس فروش: سلام پیشنهاد می کتنم از مخزن پلی اتیلن بیست هزار لیتری سه لایه استفاده کنید. فقط جاهایی که تاریک تا نیمه تاریک باشد امکان جلبک زدن وجود ندارد. جلبک در نور غیر مستقیم هم شانس رشد دارد. حتی لامپ مهتابی اگر طولانی مدت و به صورت مداوم روشن باشد می تواند تا حدودی باعث رشد جلبک در مخارن بی رنگ یا تک لایه شود.

مطلب پیشنهادی

تانکر 10000 لیتری | ابعاد و قیمت فروش تانکر 10 هزار لیتری

تانکر 10000 لیتری ابعاد تانکر 10000 لیتری : قطر 255 cm و ارتفاع 235 cm تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *