برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره 02144547176 تماس بگیرید
صفحه نخست >> تانکر آب >> تانکر آب پلاستیکی >> قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران – لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران –

تانکر آب پلاستیکی، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از تانکر های پلاستیکی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
 1،460،000
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
1،410،000
تانکر آب 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
2،100،000
تانکر آب 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
1،900،000
تانکر آب 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
2،140،000
تانکر آب 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
3،720،000
تانکر آب 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
4،360،000
تانکر آب 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
58
3،900،000
تانکر آب 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
4،560،000
تانکر آب 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
4،120،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
4،980،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
4،668،000
تانکر آب 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
5،260،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 5،280،000
تانکر آب 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 5،830،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 5،850،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
7،420،000
تانکر آب 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 5،940،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 7,438,000
تانکر آب 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
8،686،000
تانکر آب 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 10،100،000
تانکر آب 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 9،400،000
تانکر آب 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 10،540،000
تانکر آب 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 9،880،000
تانکر آب 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 10،260،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 12،200،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
11،210،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
12,215,000
تانکر آب 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
17،120،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 18،150،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 18,090,000
تانکر آب 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
21،660،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
22،710،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
22,520,000
تانکر آب 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
31،250،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 32،270،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 26,429,000
تانکر آب 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 45،170،000
تانکر آب 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 47،390،000
تانکر آب 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 46,302,000
تانکر آب 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
59،450،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 60،660،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 60,640,000
تانکر آب 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 72،204،000
تانکر آب 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 102،237،000
تانکر آب 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 106،239،000
تانکر آب 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 111,924,000

***

تانکر آب اب طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن تانکر آب پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
تانکر آب 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
1،580،000
تانکر آب 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
1،790،000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
1،840،000
تانکر آب 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
2،470،000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه طبرستان
45
81
1,825,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
2،310،000
تانکر آب 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
2،990،000
تانکر آب 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
3،786،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 3،200،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 3،870،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 3,929,000
تانکر آب 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 4،213،000
تانکر آب 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 4،375،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
4،190،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
4،850،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
4,819,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
5،660،000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
6،160،000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
6,104,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
6،160،000
تانکر آب 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
7،150،000
تانکر آب 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
8،584،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 9،680،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
10،430،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 10،940،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
11،400،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
10,226,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 14،180،000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 14،740،000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 14,687,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
17،590،000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 17،840،000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 17,780,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
26،450،000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
26،740،000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
26,690,000
تانکر آب 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
33،920،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
42،160،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
42،940،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 42،690،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 43،430،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 43,347,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
81،970،000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
84،790،000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
84,790,000
تانکر آب 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
99،372،000
تانکر آب 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
102،880،000
تانکر آب 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
114،690،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
149،790،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
153،670،000
شاید این مطلب نیز مفید باشد:  قیمت تانکر آب پلی اتیلن تهران

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری تک لایه طبرستان 60 50 80 4،595،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 5،050،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 5،430،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 5،850،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 5،290،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 7،313،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 7،360،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 8،280،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 11،880،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 12،510،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 13،690،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 15،570،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 13,503,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 16،843،000
مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 27،180،000
 مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 29،970،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیر پله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 8،360،000
مخزن زیر پله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 8،990،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 9,230,000
مخزن 800 لیتری زیرپله راه پله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 12,600,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 13،690،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 15،750،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 13,650,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 19،560،000
شاید این مطلب نیز مفید باشد:  مخزن آب پلاستیکی تهران

مخازن بیضی ابعاد داخلی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 7,570,000
تانکر آب 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 11,730,000
تانکر آب 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 21,770,000
تانکر آب 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 31,520,000
تانکر آب 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 58,110,000

تانکر آب قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 4،370،000
تانکر آب 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 5،040،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 8،210،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 9،430،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 11،770،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 14،560،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 18،260،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 20،370،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 22،550،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 24،200،000
تانکر آب 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 31,460,000
تانکر آب 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 44,680,000
تانکر آب 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 91,730,000

قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در اسلامشهر
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در بهارستان
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پاکدشت
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پردیس
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پیشوا
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در دماوند
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در رباط کریم
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهر ری
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شمیرانات
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهریار، شهرقدس و اندیشه
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن در ملارد، ورامین و قرچک
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

پرسش های متداول در مورد قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران:

 • علت تفاوت قیمت تانکر آب پلاستیکی تک لایه و سه لایه؟
 • علت تفاوت قیمت تانکر افقی، عمودی، مکعبی با حجم یکسان در چیست؟

درخواست خرید و اطلاع از قیمت عمده تانکر آب پلاستیکی در تهران

مقالات مرتبط انتخابی:

پلی اتیلن چیست و چه کاربردی دارد؟

پلی اتیلن نوعی پلیمر است که از ترکیب کربن و هیدروژن ساخته می شود و در واقع مولکولی حاصل از آرایش زنجیره های مختلف هیدروکربنی است که با پیوندهای مختلف به هم متصل شده اند و تشکیل یک پلیمر داده اند. پلیمر ها مولکولی های بزرگی هستند که از بهم پیوستن زنجیره های متعدد و تکراری مونومرها به وجود می آیند. پلی اتیلن از ترکیب و پلی مریزاسیون مونومرهایی به نام اتیلن (مولکول گازی با ترکیب C2H4) ایجاد می شود.

پلی اتیلن نوعی پلاستیک است. امروزه به لطف روش‌های مختلف تولید پلاستیک، فراورده‌های پلاستیکی متنوع و بسیاری وجود دارد. با این حال اکثر فراورده‌ها پلاستیکی از طریق قالب گیری تزریقی، قالب گیری از طریق دمیدن و همینطور قالب گیری چرخشی یا دورانی بدست می‌آیند. قالب گیری چرخشی بهترین و موثر ترین فرایند ساخت مخازن پلاستیکی و پلی اتیلن حجیم و فوق حجیم است و حتی مخازن ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ لیتری نیز با این روش تولید می شوند.

مخازن پلی اتیلن

مخازن پلی‌اتیلن برای نگهداری و ذخیره آب و سایر سیالات سازگار با پلی اتیلن مورد استفاده می باشند. این مخازن در اشکال و ابعاد و حجم‌های متنوعی در تولید می شوند. یکی از بهترین ویژگی‌های مخازن پلی اتیلن این است که نسبت به دیگر مخازنی که از جنس‌های دیگر ساخته می‌شوند، قیمت بسیار مناسبتری دارند و به راحتی می‌توان آنها را تهیه کرد و مورد استفاده قرار داد. این مخازن پلی‌ اتیلنِ حجیم با بیشتر مایعات سازگار هستند و در هر صنعتی از کشاورزی گرفته تا کسب و کارهای صنعتی و نیمه صنعتی و به عنوان ذخیره آب مجتمع های بزرگ مسکونی از آنها استفاده نمود. با توجه به موادِ منعطفی که در ساخت مخازن پلی اتیلن استفاده می‌شود و همینطور روش ساخت آنها، می‌توان شکل‌های متنوعی با توجه به مصارفِ مختلف به آنها داد.

شاید این مطلب نیز مفید باشد:  قیمت مخزن آب پلاستیکی تهران

دیگر ویژگی محبوب و پر استفاده‌ی مخازن پلی اتیلن حجیم و فوق حجیم این است که می‌توان آنها را به صورت بی رنگ تولید کرد تا میزان مایعی که درون آنها وجود دارد به راحتی قابل دیدن باشد. همین ویژگی باعث شده است بسیاری از صنایع مختلف از مخزن‌های فلزی و دیگر نوع مخزن‌ها استفاده نکرده و به مخازن حجیم و فوق حجیم پلی اتیلن روی بیاورند. همینطور حجم بالایی که این مخازن پلی اتیلن می‌توانند داشته باشند یک قابلیت پراستفاده‌ی دیگر برای صنایعی است که با حجم بالایی از مایعات سر و کار دارند محسوب می‌شود. مخازن پلی اتیلن می‌توانند ۱۰۰۰۰ لیتری، ۲۰۰۰۰ لیتری و حتی بیشتر نیز باشند.

 

 

 

پرسش های مشتریان

رضا میرهاشمی:
سلام، من می خواستم به عنوان فلاسک آب از این مخزن در کارگاه ساختمانی استفاده کنم. تا چه زمانی آب داخل مخزن سرد می ماند؟

پاسخ: با سلام. یک مخزن ۷۰ لیتری با شیر آب یک دوم می تواند به راحتی جایگزین فلاسک آب شود. جنس این مخازن به گونه ای است که در مقابل انتقال حرارت به خوبی مقاومت می کند.

محسن رحمانی:

سلام ببخشید میخاستم مخازن پلی اتلین تا چند درجه تحمل دارن برای نگهداری اب در دمای ۸۰ درجه تا ۱۰۰ درجه مناسبه

پاسخ: سلام ، دوست عزیز حداکثر دمایی که شرکت گارانتی می کند ۵۵+ درجه می باشد.

اکبر

سلام این مخازن سه لایه عایق حرارت هستند؟یعنی در معرض هوای ازاد دمای اب داخلش گرم و سرد نمیشه یا درزمستون در مناطق سرد اب توش یخ نمی زنه،؟ لطفا راهنمایی بفرمایین اگه تو ایمیل جواب بدین ممنون میشم.

پاسخ:سلام این مخازن نسبت به مخازن فلزی مقاومت دمایی بیشتری دارند و دنای آب را در زمان بیشتری حفظ می کنند. اگر نوع فومدار انها تهیه شوند این مقامت دمایی بسیار بیشتر خواهد شد.

امیری
سلام.مخزن ۱۵۰۰لیتری ایستاده با وسایل ورودی خروجی برای استفاده در آپارتمان می خواستم قیمت بپرسم.تشکر

پاسخ: سلام پاسخ خدمتتان ایمیل شد.

احمد رضا منتظری
با سلام من از شهرستان اسفراین در خراسان شمالی می باشم
می خواستم ببینم یک تانکر ۴۰۰ لیتری سه لایه را چگونه می توان خرید وطریقه ارسال چگونه است

پاسخ: سلام بله ارسال محصولات پلاستونیک از طریق نزدیکترین نمایندگی و یا انبارهای کارخانه در سراسر کشور امکانپذیر است. پاسخ های تکمیلی خدمتتان ارسال شد.

ستارزاده
با سلام لطفا”
۱-برای ۵۰ نفر در یک کارخانه مخزن ۲۰۰۰ لیتری کافی است؟
۲-مخزن یک با دو و سه لایه چه فرقی میکنه؟چه مشخصات معایب و مزیت دارند؟
۳-مشخصات پمپ جهت استفاده از خروجی تانک برای مصارف سرویس بهداشتی چه میباشد؟

سلام

پاسخ:
۱- هر نفر در یک روز ۱۵۰ لیتر آب مصرف می کند. پیشنهاد می کنیم ۵۰درصد این مقدار را برای هر نفر در نظر بگیرید و برای ۵۰ نفر حداقل ۳۰۰۰ لیتر در هر روز ذخیره داشته باشید. اگر آب لوله کشی همیشه در دسترس است و مخزن مرتب پر می شود ۲۰۰۰ لیتر کافی خواهد بود.
۲-مخازن سه لایه و بیشتر به واسطه لایه های رنگی داخلی مانع از عبور نور می شوند و اجازه رشد جلبک را نمی دهند.
۳-نیاز به کارشناسی در محل دارد.
موفق باشید

مطالب مشابه در مخزن بازار:

 • فروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمانفروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمان مخازن آب آتش نشانی تمامی واحدهای صنعتی و ساختمانی که دارای سیستم آتش نشانی می باشند نیاز به تهیه یک یا چند عدد مخزن آب آتش نشانی دارند. در بازار فروش مخازن آب مجصولات گوناگونی از انواع مخازن فلزی ، بتنی ، پلاستیکی (پلی اتیلنی و فایبرگلس) و ... موجود می باشند. به دلیل مزایای مخازن آب […]
 • مخزن آب پلی اتیلن تهرانمخزن آب پلی اتیلن تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران، تولید شده توسط بهترین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران - فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در تهران - اطلاع از لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن تهران و روش خرید مخزن آب پلی اتیلن در تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می […]
 • علت سرریز آب از مخزن یا تانکر    دلایل سرریز آب از مخزن، منبع یا تانکر تمام کسانی که از مخزن آب استفاده می کنند ممکن است با مشکل پر شدن بیش از حد و  سر ریز آب درون مخازن آب مواجه شوند. ما در این مقاله به دلایل بروز این مشکل خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 1- از کار افتادن فلوتر یا شیر کنترل سطح آب:  […]
 • تانکر آب پلاستیکی تهرانتانکر آب پلاستیکی تهران  تانکر آب پلاستیکی تهران - قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران - فروش تانکر آب پلاستیکی تهران تانکر آب پلاستیکی در تهران عموماً به منظور نگهداری و ذخیره سازی آب پشت پمپ در واحد های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف گذشته که از تانکر های فلزی برای ذخیره آب شرب استفاده می شد، امروزه […]

مطلب پیشنهادی

تانکر 10000 لیتری | ابعاد و قیمت فروش تانکر 10 هزار لیتری

تانکر 10000 لیتری ابعاد تانکر 10000 لیتری : قطر 255 cm و ارتفاع 235 cm تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *