برای اطلاع از قیمت بروز محصولات با شماره 02144547176 تماس بگیرید
صفحه نخست >> تانکر آب >> تانکر آب پلاستیکی >> قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران

قیمت تانکر آب پلاستیکی تهران – لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران –

تانکر آب پلاستیکی، برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد . تانکر آب پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن باید دارای لایه ای تیره رنگ در داخل بدنه خود باشد تا مانع از عبور نور خورشید و رشد جلبک و باکتری در داخل مخزن شود به همین دلیل استفاده از تانکر های پلاستیکی تک لایه برای ذخیره آب شرب پیشنهاد نمی شود و از این مخازن بیشتر برای نگهداری روغن، اسید، سوخت و … استفاده می شود.

نام محصول ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
71
44
48
 1،460،000
تانکر آب 70 لیتری افقی تک لایه طبرستان
60
41
48
1،410،000
تانکر آب 70 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
71
44
48
2،100،000
تانکر آب 100 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
73
54
58
1،900،000
تانکر آب 100 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
73
54
58
2،140،000
تانکر آب 200 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
 99
60
68
3،720،000
تانکر آب 200 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
99
60
68
4،360،000
تانکر آب 250 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
112
62
58
3،900،000
تانکر آب 250 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
112
 62
70
4،560،000
تانکر آب 300 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
105
70
75
4،120،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
105
70
75
4،980،000
تانکر آب 300 لیتری افقی سه لایه طبرستان
97
70
80
4،668،000
تانکر آب 350 لیتری افقی سه لایه طبرستان
118
72
76
5،260،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 124 70 77 5،280،000
تانکر آب 400 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 124 70 77 5،830،000
تانکر آب 400 لیتری افقی سه لایه طبرستان 123 70 77 5،850،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
135
79
86
7،420،000
تانکر آب 500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 135 79 86 5،940،000
تانکر آب 500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 129 76 84 7,438,000
تانکر آب 600 لیتری افقی سه لایه طبرستان 147
84
86
8،686،000
تانکر آب 700 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 171 81 91 10،100،000
تانکر آب 700 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 171 81 91 9،400،000
تانکر آب 750 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 129 76 84 10،540،000
تانکر آب 750 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 155 90 98 9،880،000
تانکر آب 800 لیتری افقی سه لایه طبرستان
148
89
97 10،260،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 168 100 110 12،200،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
168
100
110
11،210،000
تانکر آب 1000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
164
94
103
12,215,000
تانکر آب 1500 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
110
116
17،120،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 202 110 116 18،150،000
تانکر آب 1500 لیتری افقی سه لایه طبرستان 191 108 113 18,090,000
تانکر آب 2000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
202
124
135
21،660،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک
202
124
135
22،710،000
تانکر آب 2000 لیتری افقی سه لایه طبرستان
196
123
132
22,520,000
تانکر آب 3000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
240
140
152
31،250،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 240 140 152 32،270،000
تانکر آب 3000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 218 141 150 26,429,000
تانکر آب 4000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک 250 159 170 45،170،000
تانکر آب 4000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 250 159 170 47،390،000
تانکر آب 4200 لیتری افقی سه لایه طبرستان 227 160 170 46,302,000
تانکر آب 5000 لیتری افقی تک لایه پلاستونیک
245
180
190
59،450،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه پلاستونیک 245 180 190 60،660،000
تانکر آب 5000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 270 160 169 60,640,000
تانکر آب 6000 لیتري افقی سه لایه طبرستان 281 172 184 72،204،000
تانکر آب 8500 لیتري افقی سه لایه طبرستان 342 184 195 102،237،000
تانکر آب 10000 لیتري افقی سه لایه TP 349 209 218 106،239،000
تانکر آب 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان 355 196 209 111,924,000

***

تانکر آب اب طبرستان و پلاستونیک در اشکال افقی برای مکان هایی که نیاز است وزن تانکر آب پخش و گسترده شود مناسب است. مثلاً برای نصب در پشت بام انتخاب خوبی خواهد بود.

قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی پلاستونیک و طبرستان

مخازن پلاستیکی عمودی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول قطر ارتفاع
تانکر آب 80 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
50
58
1،580،000
تانکر آب 80 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
50
58
1،790،000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
52
75
1،840،000
تانکر آب 100 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
52
75
2،470،000
تانکر آب 100 لیتری عمودی تک لایه طبرستان
45
81
1,825,000
تانکر آب 150 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
55
85
2،310،000
تانکر آب 150 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
55
85
2،990،000
تانکر آب 200 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
56
98
3،786،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 60 102 3،200،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک 60 102 3،870،000
تانکر آب 220 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 58 97 3,929,000
تانکر آب 250 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 82 70 4،213،000
تانکر آب 300 لیتری عمودی سه لایه طبرستان 62 118 4،375،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
69
132
4،190،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
69
132
4،850،000
تانکر آب 350 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
72
103
4,819,000
تانکر آب 500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
85
119
5،660،000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
85
119
6،160،000
تانکر آب 500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
87
106
6,104,000
تانکر آب 550 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
72
170
6،160،000
تانکر آب 550 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
72
170
7،150،000
تانکر آب 800 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
94
141
8،584،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک 109 145 9،680،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
109
145
10،430،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
88 202 10،940،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
88
202
11،400،000
تانکر آب 1000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
105
142
10,226,000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک 121 172 14،180،000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
121 172 14،740،000
تانکر آب 1500 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
114 170 14,687,000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
132
188
17،590،000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
132 188 17،840،000
تانکر آب 2000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
134 165 17,780,000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
153
208
26،450،000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
153
208
26،740،000
تانکر آب 3000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
153
200
26,690,000
تانکر آب 4000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
177
195
33،920،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه پلاستونیک
222
160
42،160،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه پلاستونیک
 222
160
42،940،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند تک لایه پلاستونیک
 –
 188  225 42،690،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه پلاستونیک
 –
 188  225 43،430،000
تانکر آب 5000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
185 221 43,347,000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
255
235
81،970،000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
255
235
84،790،000
تانکر آب 10000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
204
335
84,790,000
تانکر آب 12000 لیتری عمودی سه لایه طبرستان
235
310
99،372،000
تانکر آب 14000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه طبرستان
302
231
102،880،000
تانکر آب 15000 لیتری عمودی سه لایه TP
254
335
114،690،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی تک لایه پلاستونیک
 290
335
149،790،000
تانکر آب 20000 لیتری عمودی سه لایه پلاستونیک
290
335
153،670،000
شاید این مطلب نیز مفید باشد:  مخزن آب پلی اتیلن تهران

///

ابعاد مخازن پلی اتیلن مکعبی و کتابی (آسان رو)

مخازن مکعبی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن کتابی 200 لیتری تک لایه طبرستان 60 50 80 4،595،000
مخزن کتابی 230 لیتری تک لایه پلاستونیک  60 40 132 5،050،000
مخزن کتابی 230 لیتری سه لایه پلاستونیک 60 40 132 5،430،000
مخزن کتابی 300 لیتری سه لایه طبرستان 60 60 111 5،850،000
مخزن مکعبی 300 لیتری سه لایه طبرستان 112 62 62 5،290،000
مخزن مکعبی 450 لیتری سه لایه طبرستان 150 60 61 7،313،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 142 50 110 7،360،000
مخزن کتابی / آسان رو 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 142 50 110 8،280،000
مخزن مکعبی 800 لیتری تک لایه پلاستونیک  170 90 70 11،880،000
مخزن مکعبی 800 لیتری سه لایه پلاستونیک  170 90 70 12،510،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 162 62 140 13،690،000
 مخزن کتابی / آسان رو 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک  162 62 140 15،570،000
مخزن مکعبی 1000 لیتری سه لایه طبرستان 185 102 68 13,503,000
مخزن مکعبی 1500 لیتری سه لایه طبرستان 210 113 77 16،843،000
مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری تک لایه پلاستونیک 215 70 200 27،180،000
 مخزن کتابی / آسان رو 2000 لیتری سه لایه پلاستونیک 215 70 200 29،970،000

ابعاد مخازن زیرپله ای

مخازن زیرپله ای ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن زیر پله ای 500 لیتری تک لایه پلاستونیک 128 88 95 8،360،000
مخزن زیر پله ای 500 لیتری سه لایه پلاستونیک 128 88 95 8،990،000
مخزن 500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 137 72 84 9,230,000
مخزن 800 لیتری زیرپله راه پله ای سه لایه طبرستان 152 83 98 12,600,000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری تک لایه پلاستونیک 170 90 100 13،690،000
مخزن زیرپله ای 1000 لیتری سه لایه پلاستونیک 170 90 100 15،750،000
مخزن 1000 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 172 87 106 13,650,000
مخزن 1500 لیتری زیرپله ای سه لایه طبرستان 196 109 112 19،560،000
شاید این مطلب نیز مفید باشد:  قیمت تانکر آب پلی اتیلن تهران

مخازن بیضی ابعاد داخلی ابعاد (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 500 لیتري بیضی سه لایه PT 143 95 55 7,570,000
تانکر آب 1000 لیتري بیضی سه لایه PT 167 124 71 11,730,000
تانکر آب 2000 لیتري بیضی سه لایه PT 222 146 86 21,770,000
تانکر آب 3000 لیتري بیضی سه لایه PT 252 162 107 31,520,000
تانکر آب 5000 لیتري بیضی سه لایه PT 285 191 129 58,110,000

تانکر آب قیفی

مخازن قیفی ابعاد داخلی (cm) قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
تانکر آب 200 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 86 4،370،000
تانکر آب 200 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 86 5،040،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 74 161 8،210،000
تانکر آب 500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 74 161 9،430،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 127 11،770،000
تانکر آب 1000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 127 14،560،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 167 18،260،000
تانکر آب 1500 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 167 20،370،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی تک لایه پلاستونیک * 133 208 22،550،000
تانکر آب 2000 لیتری قیفی سه لایه پلاستونیک * 133 208 24،200،000
تانکر آب 3000 لیتری قیفی تک لایه PT * 155 230 31,460,000
تانکر آب 5000 لیتری قیفی تک لایه PT * 180 280 44,680,000
تانکر آب 10000 لیتری قیفی تک لایه PT * 230 320 91,730,000

قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در اسلامشهر
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در بهارستان
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پاکدشت
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پردیس
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در پیشوا
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در دماوند
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در رباط کریم
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهر ری
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شمیرانات
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در شهریار، شهرقدس و اندیشه
 • قیمت تانکر آب پلی اتیلن در ملارد، ورامین و قرچک
 • قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران

پرسش های متداول در مورد قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران:

 • علت تفاوت قیمت تانکر آب پلاستیکی تک لایه و سه لایه؟
 • علت تفاوت قیمت تانکر افقی، عمودی، مکعبی با حجم یکسان در چیست؟

درخواست خرید و اطلاع از قیمت عمده تانکر آب پلاستیکی در تهران

مقالات مرتبط انتخابی:

روش جدید ضد عفونی کردن مخزن آب پلی اتیلن به کمک پرتو افشانی

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و استفاده از فناوری های به روز و مدرن ، روش های بسیار جدیدی برای ضد عفونی مخزن آب به وجود آمده است که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده واقع شده است.

یکی از جدیدترین  روش های ضد عفونی کردن مخزن آب، استفاده از پرتو افشانی می باشد که در این روش از پرتوهای مختلفی مانند گاما استفاده می  شود که به این گونه پرتوها ، پرتوهای یونیزان گفته می شود که به دلیل عدم دسترسی راحت مردم به این گونه پرتوها، محققان به دنبال راه چاره ی دیگری روی آوردند و پرتوهای فرابنفش را به مردم معرفی کردند.

استفاده از پرتوهای فرابنفش در مقایسه با دیگر پرتوها بسیار به صرفه و کم هزینه بود و به همین دلیل بیشتر مورد توجه استفاده کنندگان واقع شد. گند زدایی به کمک این پرتو یکی از بهترین و آسان ترین راه ها می باشد حتی شما می توانید شاهد واکنش های این پرتو با باکتری های محیط افراد نیز باشید، که در طول روز اتفاق می افتد. نور خورشید یکی از منابع بسیار غنی از پرتوهای فرابنفش می باشد و تاثیر بسیار فوق العاده ای را در از بین باکتری ها دارد. از زمان ها گذشته نیز افراد بدون اینکه دلیل علمی و چگونگی انجام مراحل اکسیداسیون پرتو فرابنفش را بدانند از نور خورشید برای پاک سازی بسیاری از وسایل های خود استفاده می کردند. با توجه به انجام آزمایش های صورت گرفته شما می توانید با خیال راحت از این پرتو برای ضد عفونی مخزن آب خود استفاده نمایید و نتایج کار را مشاهده نمایید.

شاید این مطلب نیز مفید باشد:  انتخاب حجم مناسب مخزن ذخیره آب ساختمان

پرسش های مشتریان

سوال – سعیدی : تعداد پایه ها توی استحکام مخزن تاثیری داره یا مخزن پلی اتیلنی ۵۰۰ لیتری ۵ پایه هم هست؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر قربان الزاما تعداد پایه های بیشتر برای یک مخزن ۵۰۰ لیتری مزیت محسوب نمی شوند. بلکه طراحی قالب نکته تعیین کننده در این زمینه است. مخزن ۵۰۰ لیتری با ۵ پایه نداریم.

سوال – صفاریان :مخزنی با حجم ۵۰۰۰۰ لیتر برای نگهداری اسید نیاز داریم .آیا موجود است؟
پاسخ کارشناس فروش: ابتدا باید نوع اسید را به کارشناسان فروش ما اعلام نمایید. مخازن موجود در انبار فروشگاه مخزن بازار در بازه حجمی 70 تا 20000 لیتر قابلیت ذخیره سازی طیف وسیعی از اسید ها را دارند.

سوال – امیدی : سلام میشه این مخزن پلی اتیلن کتابی رو پشت هم به همدیگه وصل کرد؟
پاسخ کارشناس فروش: سلام بله قربان می توانید چیدمانشان را به این صورت قرار دهید و به روش سری یا موازی به هم متصل سازید تا به حجم آب مورد نیازتان دست یابید

سوال – حامد رستگاری:سلام مخزن پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری برای نگهداری آبلیمو مناسب است؟
پاسخ کارشناس فروش: بله مناسب است. منتهی باید اتصالات آن پلی اتیلنی نصب شود.

سوال – کاظم محمودی: آیا امکان نصب فیتینگ روی قسمت محدب مخازن زیرپله هست؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر، تنها در مکان های مشخص شده بر روی بدنه مخازن زیرپله ای می توان اتصالات نصب کرد.

سوال – حسینیان: سلام میخواستم بدونم حتی اگر مخزن پلی اتیلن رو زیر سقف بزاریم دیوار چینی کنیم بازم باید از سه لایه استفاده بشه؟
پاسخ کارشناس فروش: اگر نوری در محل نصب مخزن پلی اتیلنی وجود داشته باشه امکان جلبک زدن در مخازن تک لایه وجود دارد.

سوال – هاشم بابایی: سلام آیا مخزن پلی اتیلن ۵۰۰۰ تک لایه برای نگهداری اسید نیتریک ۵۰% مناسب است؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر. حداکثر اسید نیتریک 30% امکان ذخیره سازی در مخازن پلی اتیلن معمولی دارد.

سوال – توکلی: برای اینکه فیتینگ برنجی نشتی نکنه درون مخزن چه کاری میشود کرد؟
پاسخ کارشناس فروش:

سوال – احمدیان: آیا سود سوزآور برای این مخازن پلی اتیلنی مشکلی پیش نمی آورد؟
پاسخ کارشناس فروش: خیر. بدون هیچگونه مشکلی می توانید از این مخزن استفاده نمایید.

سوال – قروه ای: با توجه به اینکه زیر پله تاریک هست آیا میشه از مخزن پلی اتیلن زیرپله تک لایه استفاده کرد؟
پاسخ کارشناس فروش: در صورتی که نوری در محل نصب مخزن وجود ندارد می توانید از مخزن تک لایه نیز استفاده کنید.

مطالب مشابه در مخزن بازار:

 • فروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمانفروش مخزن آب پلاستیکی آتش نشانی برای ساختمان مخازن آب آتش نشانی تمامی واحدهای صنعتی و ساختمانی که دارای سیستم آتش نشانی می باشند نیاز به تهیه یک یا چند عدد مخزن آب آتش نشانی دارند. در بازار فروش مخازن آب مجصولات گوناگونی از انواع مخازن فلزی ، بتنی ، پلاستیکی (پلی اتیلنی و فایبرگلس) و ... موجود می باشند. به دلیل مزایای مخازن آب […]
 • مخزن آب پلی اتیلن تهرانمخزن آب پلی اتیلن تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران، تولید شده توسط بهترین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران - فروش انواع مخازن آب پلی اتیلن (پلاستیکی) در تهران - اطلاع از لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن تهران و روش خرید مخزن آب پلی اتیلن در تهران مخزن آب پلی اتیلن تهران برای ذخیره سازی آب شرب مورد استفاده قرار می […]
 • علت سرریز آب از مخزن یا تانکر    دلایل سرریز آب از مخزن، منبع یا تانکر تمام کسانی که از مخزن آب استفاده می کنند ممکن است با مشکل پر شدن بیش از حد و  سر ریز آب درون مخازن آب مواجه شوند. ما در این مقاله به دلایل بروز این مشکل خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 1- از کار افتادن فلوتر یا شیر کنترل سطح آب:  […]
 • تانکر آب پلاستیکی تهرانتانکر آب پلاستیکی تهران  تانکر آب پلاستیکی تهران - قیمت تانکر آب پلاستیکی در تهران - فروش تانکر آب پلاستیکی تهران تانکر آب پلاستیکی در تهران عموماً به منظور نگهداری و ذخیره سازی آب پشت پمپ در واحد های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. بر خلاف گذشته که از تانکر های فلزی برای ذخیره آب شرب استفاده می شد، امروزه […]

مطلب پیشنهادی

تانکر 10000 لیتری | ابعاد و قیمت فروش تانکر 10 هزار لیتری

تانکر 10000 لیتری ابعاد تانکر 10000 لیتری : قطر 255 cm و ارتفاع 235 cm تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *