مخزن باریک / مخزن آسان رو / مخزن کتابی

مخزن باریک، مخزن آسان رو یا مخزن کتابی تماماً به مخازن باریکی اطلاق می شوند که عرض های باریکی دارند و تقریباً از بسیاری از درب ها قابل عبور هستند ضمن اینکه نصب آنها نیز در کنار دیواره ها و یا زیر راه پله ها امکان پذیر است و فضای به نسبت کمتری نسبت به سایر مخازن ذخیره اشغال می کنند.

نمایش دادن همه 10 نتیجه