مخازن پشت نیسانی

ابعاد و قیمت تانکر پشت نیسانی

مخازن پشت نیسانی ابعاد برحسب سانتی متر قیمت(ریال)
طول عرض ارتفاع
مخزن نیسانی 1500 لیتری بی رنگ PT 125 157 112 99,870,000
مخزن نیسانی 1500 لیتری سه لایه PT 125 157 112 99,870,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری بی رنگ PL 165 155 125 129,500,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری سه لایه PL 165 155 125 134,280,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری گلگیری PT 179 121 112 122،320،000
مخزن نیسانی 2000 لیتری گازسوز بی رنگ PT 172 156 125 122،320،000
مخزن نیسانی 2000 لیتری گازسوز سه لایه PT 168 153 125 129,310,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری کوتاه PT 210 159 93 125,280,000
مخزن نیسانی 2000 لیتری بلند بی رنگ PT 177 153 126 124,960,000

م

در حال نمایش 3 نتیجه